Kurzy prvej pomoci

pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov

Mgr. Monika PILÁTOVÁ

Zdravotná sestra

Inštruktorka prvej pomoci

Krivá 18/ 1. posch. č. 121

040 01 Košice

Mobil: 0903 999 112

E-mail: kurz.pomoci@atlas.sk

Kde nás môžte nájsť.

Akreditované MZ SR č. 05383 -11/2009- OZdV.

Kurzy sú realizované v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.28/2008.

Pozostávajú z teoretickej a praktickej časti.

Získané vedomosti sú overené testom a praktickou skúškou

Následne frekventant obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu:

20, 00 € / osoba (602,52 Sk)

Platba je v hotovosti pred zahájením kurzu.

(konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk)

Termín kurzu je potrebné dohodnúť si telefonicky na t.č. 0903 999 112.